Adatvédelmi szabályzat

GÖRDÜLŐ-Simmering Kft.

Adatvédelmi szabályzat


Adatvédemi irányelvek és nyilatkozat

1. Adatkezelő neve

GÖRDÜLŐ-Simmering Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

2. Adatkezelő címe

1148 Budapest, Nagy Lajos kir. útja 117.

3. Adatkezelési nyilvántartási azonosító

NAIH-111111/2018

4. Elérhetőség

info@gordulo-simmering.hu

5. Az adatkezelés megnevezése

Adatkezelés a felhasználók önkéntes, és határozott hozzájárulása alapján, az internetes honlapon történő regisztrált felhasználók esetében.

6. Az adatkezelés jogalapja

2011. évi CXII törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulásával

7. A kezelt adatok köre

A felhasználó által megadott személyes adatok, melyekhez csak a felhasználó illetve az adatkezelő férnek hozzá.
A felhasználó megrendelései, melyekhez csak a felhasználó illetve az adatkezelő férnek hozzá.

8. Az adatkezelés célja

Kereskedelmi kapcsolat: A felhasználó megrendelésének pontos teljesítése adatai alapján.
Marketing: A regisztrált vásárlók hírlevéllel történő tájékoztatása.

A Webáruházban történő megrendeléshez az adatkezelés kiterjed a felhasználó jogosultságának azonosítása.

A GÖRDÜLŐ-Simmering Kft. Webáruházába beléptetett ajánlatkéréseket, megrendeléseket feldolgozza, árajánlatot, megrendelés visszaigazolást küld a felhasználónak. a számlakiállításhoz és a rendelt áruk kiszállításhoz szükséges személyes adatai alapján az adatkezelő számla kibocsátási kötelezettségét teljesíti. A megvásárolt árukra vonatozó garanciális kötelezettségeket a vásárló és az áru azonosításával a garanciális időtartamon belül teljesíti, továbbá a megvásárolt áru biztonságos szállítása eredményesen megvalósuljon.

A Webáruház használata során az adatkezelő az érintettek személyes adatait a törvény vonatkozó előírásait maradéktalanul betartva kezeli Ebben a körben személyes adat az érintett neve, telefonszáma lakcíme e-mail-címe és utánvétel esetén a rendelés értéke. A személyes adatok közül a név, cím, telefonszám, és utánvétel esetén a rendelés értéke a szállítás és kézbesítés időtartamára továbbításra kerül a szállítást végző futárszolgálatnak, és a küldemény célba juttatásában esetlegesen közreműködő egyéb vállalkozásoknak. A közreműködő vállalkozás a kapott személyes adatokat kizárólag a szállítás lebonyolítása időtartama alatt és a szállítás érdekében jogosult kezelni, nem jogosult azokat harmadik személy részére átadni vagy feldolgozni. Ebben az esetben az adattovábbítás célja a megrendelések biztonságos és pontos teljesítése.

A Webáruház személyes adatok megadása nélkül is látogatható.

A regisztráció során szükséges a személyes adatok megadása (név, e-mail cím, telefonszám, szállítási cím, számlázási cím) Ezek megadása a regisztrációhoz kötelező.

A megadott adatokat bejelentkezést követően az érintett bármikor megváltoztathatja.

A regisztráció során az érintettnek nyilatkoznia kell arról, hogy a személyes adatainak fenti célból történő kezeléshez önkéntesen hozzájárul és arról, hogy az adatvédelmi tájékoztatót elfogadja és azt megértette és tudomásul veszi.

A megadott információk tartalmát minden esetben a felhasználó határozza meg, ezek tartalmáért a felhasználó felel. Az adatkezelő ezen személyes adatok valóságtartalmát illetően minden felelősséget kizár.

Az érintett jogosult az ügyfélszolgálat elérhetőségein keresztül információt kérni személyes adatai kezelésének módjáról, továbbá bármikor kérheti azok helyesbítését, törlését és zárolását.

Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja.

Az érdeklődők a GÖRDÜLŐ-Simmering Kft. a kereskedelmi feltételeiről, az üzleteink elérhetőségéről, a nyitvatartási időkről, stb. információt a GÖRDÜLŐ-Simmering Kft. Általános vásárlási feltételek című tájékoztatójában találnak.

9. Az adatkezelés időtartama

A felhasználó által megadott adatok esetében, amíg a felhasználó a regisztrációját saját kérésre nem törölteti. A GÖRDÜLŐ-Simmering Kft. a kért adattörlést, a kérelemtől számított 3 munkanapon belül elvégzi.

10. A személyes adatok törlése

A felhasználó saját személyes adatainak törlési igényét a hírlevél, illetve a webáruház adattörlési felületén, továbbá e-mailben, az info@gordulo-simmering.hu címre eljuttatva jelezheti.

11. Személyre szabott reklámok/tartalmak

A Webáruházban lehetőség van hírlevélre történő önkéntes feliratkozásra. A feliratkozással az érintett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a feliratkozáskor megadott személyes adatait az adatkezelő kereskedelmi és marketing célok érdekében a hozzájárulás visszavonásáig kezelheti. Az adatkezelő az ilyen módon és cél érdekében kezelt személyes adatokat harmadik személy számára nem adhatja át

A GÖRDÜLŐ-Simmering Kft. kizárólag regisztrált email címekre küld hírlevelet, egyéb forrásból megszerzett vagy összegyűjtött email címeket hírlevél küldésre nem használ fel.

12. Cookie (süti) használatata

Jelen webhely sütiket (Cookie-kat) használ szolgáltatásainak működése, fejlesztése, statisztikai adatgyűjtés, valamint a felhasználói élmény fokozása érdekében. A Webhely használatával a felhasználó elfogadja a sütikre vonatkozó alábbi irányelveket, valamint adatvédelmi nyilatkozatot.

A Cookie, süti a böngésző által az Ön eszközére helyezett rövid számsorból áll, ami a weblapot letöltő számítógép vagy egyéb eszköz megkülönböztetésére és statisztikai adatgyűjtésre szolgál. A sütik személyes adatot nem tartalmaznak.

A cookie-k által gyűjtött statisztikai adatokat a Webhely nem értékesíti, nem adja bérbe és semmilyen egyéb módon nem terjeszti harmadik fél számára, kivéve azon szolgáltatásokat, amely szolgáltatásokhoz Ön a szükséges információt előzetesen és önkéntesen megadta.

Az Ön számítógépét érintő sütik beállítását szabályozhatja a böngészőjében, illetve a sütikről és azok beállításairól az alábbi weboldalakon tud tájékozódni:

http://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu
http://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami

A Webhely tartalmazhat független, harmadik felek felügyelete alá tartozó és azok által fenntartott oldalakra mutató hivatkozásokat, linkeket. Mivel a Webhely nem ellenőrzi az információk ilyen harmadik felek általi használatát, minden szóban forgó esetben a harmadik fél adatvédelmi irányelvének rendelkezései az irányadóak, amelyért a webhely felelősséget nem vállal, és jogilag felelősségre nem vonható.

A GÖRDÜLŐ-Simmering Kft. fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint bármikor módosítsa jelen szabályzat bármely részét. Kérjük, hogy időnként látogasson el erre az oldalra és tájékozódjon az esetleges változásokról. Amennyiben az Adatvédelmi irányelv változásainak közzétételét követően továbbra is használja ezt a weboldalt, az a változások és az aktuális irányelvek Ön általi elfogadásának minősül.

13. A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban

Személyes adatai kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. A GÖRDÜLŐ-Simmering Kft. kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben az info@gordulo-simmering.hu címre kell eljuttatni, amire cégünk 5 munkanapon belül válaszol.

14. Jogérvényesítési lehetőségek:

A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az Adatvédelmi törvény ,valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, vagy kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság / 1125 Budapest Szilágyi E. fasor 22 c / az adatvédelmi biztos segítségét is /dr. Péterfalvi Attila elnök /